Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Terminvereinbarung Startcoaching und Terminauskunft Deutschkurse und Info-Module: Tel: 01/90 500 36 - 01

Startcoaching – për një start të mirë në Vjenë

„Startcoaching“ është një ofertë e Seksionit 17 të Bashkisë – Çështjet e integrimit dhe të larmishmërisë për të gjitha vjenezet dhe vjenezët e rinj, që kanë marrë lejen fillestare të qëndrimit / anëtare të familjes në dy vitet e fundit .Bashkëpunëtoret dhe bashkëpunëtorët e Seksionit 17 të Bashkisë që flasin gjuhën tuaj amëtare ose një gjuhë që ju preferoni ju ndihmojnë të zini vend sa më shpejt të jetë e mundshme në Vjenë. Gjatë takimit „Startcoaching“ do t’ju lëshohet pasaporta juaj vjeneze e arsimit. Ajo shërben si dëshmi për pjesëmarrjen tuaj në kurse të gjuhës, aktivitete të informimit, konsultime si edhe aktivitete të tjera të kualifikimit dhe të kualifikimit të mëtejshëm.Pasaporta vjeneze e arsimit përmban bono të Qytetit të Vjenës me një vlerë prej gjithsej € 300 për kurse të integrimit dhe të gjuhës gjermane. Përveç kësaj ajo ju jep të drejtën e pjesëmarrjes në disa aktivitete informimi me tema që janë me interes për ju.

Oferta

  • Dorëzimi i pasaportës vjeneze të arsimit dhe të bonove vjeneze për mësimin e gjuhës me një vlerë prej € 300,--
  • Shpjegimi i marrëveshjes së integrimit
  • Sqarimi i hapave të parë të nevojshëm
  • Përkrahje në gjetjen e kursit të përshtatshëm të integrimit të gjuhës gjermane
  • Shpjegimi i sistemit të bonove dhe të moduleve të informimit
  • Prezantimi i institucioneve të këshillimit (hyrja në profesion, nostrifikimi etj.)
  • Informim në lidhje me pyetjet e para bazë (regjistrimi në shkollë, lajmërimi në shkollë i fëmijëve që janë të detyruar të shkojnë në shkollë etj.)
  • çështje të tjera.

Ku?

Seksioni 17 i Bashkisë (MA 17) – Çështjet e integrimit dhe të larmishmërisë 1200 Vjenë, Dresdnerstraße 91, përdhese, dhomat E 10, E 11 dhe E 13.

Kur?

  • Vetëm me termin të caktuar:

          Tel. 01/90 500 36 - 01 në gjuhën gjermane
          Tel. 01/90 500 36 – 04 në gjuhën angleze