Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohodnutie termínov Štartovací koučing a Informácie o termínoch Kurzy nemčiny a informačné moduly: Tel. 01/90 500 36 – 01 alebo 04

Informačné moduly

Informačné moduly sú informačné podujatia o témach, ktoré Vám umožnia lepšie a rýchlejšie sa orientovať vo Viedni. Prednášať budú odborníci vo Vami zvolenom jazyku. Tieto podujatia môžete využiť aj na prípadné otázky.

Na záver navštívených podujatí dostanete pečiatku na jednu z poukážok na jazykové kurzy a do Vášho vzdelávacieho pasu. Touto pečiatkou nadobudne poukážka platnosť a môžete ju uplatniť u certifikovaného poskytovateľa kurzov.

Prosím, prineste Váš Viedenský vzdelávací pas na každé podujatie! Nezabudnite si po ukončení modulu dať potvrdiť účasť do Vášho vzdelávacieho pasu!

Ak chcete vedieť, kedy sa uskutočnia najbližšie podujatia, zavolajte na telefónne číslo 01/90 500 36. Termíny sú uvedené aj v internete na stránke: www.startwien.at

Témy modulov


 

StartWien – Práca

Úvodná informácia o možnosti pracovať zo strany inštitúcie waff
Ak chcete pracovať v Rakúsku, odporúčame Vám získať prvé informácie o možnosti pracovať v inštitúcii waff. Poskytnú Vám tam vo Vašom rodnom jazyku úvodné poradenstvo o vstupe na trh práce a ďalšie cenné informácie. Pracovníci waff spoločne s Vami zistia Vaše kvalifikácie, doterajšie činnosti a predstavy o budúcom povolaní.
Poštou obdržíte list s Vašimi údajmi v preklade do nemeckého jazyka, ktorý neskôr bezpodmienečne prineste na prvú návštevu Služieb trhu práce (AMS). Bude to pre Vás a Vášho poradcu cenná pomôcka pri prvom kontakte so Službami trhu práce (AMS).

StartWien – Uznanie kvalifikácií

Individuálne poradenstvo na pracovisku pre uznávanie kvalifikácií a ďalšie vzdelávanie
V krajine Vášho pôvodu ste vykonávali povolanie, ukončili odborný výcvik, školu alebo univerzitné štúdium a chcete sa informovať o možnostiach uznania Vášho v zahraničí získaného vzdelania.
Pracovisko pre uznávanie kvalifikácií a ďalšie vzdelávanie Vám v rámci osobného rozhovoru poskytne radu vo všetkých otázkach. Keďže sa jedná o individuálne poradenstvo, žiadame Vás, aby ste si dohodli termín priamo s Pracoviskom pre uznávanie kvalifikácií a ďalšie vzdelávanie (Kompetenčné centrum) na tel. čísle 01 / 58 58 019. Poradenstvo bude poskytnuté iba na základe telefonického dohovoru!

StartWien – Spolužitie

V tomto module máte možnosť sa v uvoľnenej atmosfére porozprávať o Vašich prvých skúsenostiach a pohľadoch na Viedeň s rodákom, ktorý sa v minulosti tiež prisťahoval do Viedne a dlho tu žije. Budete mať príležitosť vymeniť si s inými ľuďmi Vaše osobné dojmy z Viedne a jej obyvateľov. Súčasne získate cenné informácie a dobré rady na zvládnutie každodenných záležitostí vo Viedni.
Cieľom tohto modulu je umožniť Vám začať „nový“ život v tomto meste s menším stresom.

 

StartWien – Zdravie

Tu získate odpovede na dôležité otázky týkajúce sa oblasti zdravia vo Vašom rodnom jazyku: Kedy som poistený? Čo je to E-Card? Sú vo Viedni lekári, ovládajúci môj jazyk? Čo mám robiť, keď som tehotná? Čo je Mutter-Kind-Pass (tehotenský preukaz)? Ktoré očkovania sú dôležité? Na koho sa mám obrátiť, ak ochoriem cez víkend alebo v noci? Čo mám robiť, ak sa mi zraní dieťa? Ktoré dôležité telefónne čísla treba ovládať? Kedy treba volať záchranku? V akých prípadoch treba navštíviť ambulanciu v nemocnici? Ktoré zdravotnícke výkony sa platia, aj keď som poistený? Akú ponuku v oblasti zdravia možno nájsť v meste?

StartWien – Vzdelanie

Môžete tu získať dôležité informácie o vzdelávacom procese Vášho dieťaťa: Kam môžem umiestniť moje dieťa do troch rokov, aby malo dobrú opateru, kým pracujem? Odkedy môže moje dieťa navštevovať škôlku? Aké škôlky existujú vo Viedni? Kde sa možno prihlásiť? Koľko sa platí za starostlivosť o dieťa? Čo je predškolské zariadenie? Odkedy platí v Rakúsku povinná školská dochádzka a koľko rokov trvá? Ako sa zapisuje do školy? Moje dieťa je v školopovinnom veku a počas školského roka príde do Viedne. Čo mám urobiť? Aké možnosti podpory môže moje dieťa využiť pri výučbe nemeckého jazyka? Čo všetko treba vedieť o školskej prevádzke vo Viedni? Aké typy škôl existujú? Aké možnosti finančnej podpory existujú pre deti v škôlke a škole? Kde môžem získať podrobnejšie informácie o konkrétnych otázkach? Aké ponuky môžu využiť rodičia so školopovinnými deťmi vo Viedni?

StartWien – Bývanie

V tomto module získate vo Vašom rodnom jazyku informácie o záležitostiach bývania:
Na čo treba myslieť pri hľadaní bytu? Kde možno hľadať byty? Aké druhy bytov existujú (nájomné, družstevné, v súkromnom vlastníctve)? Čo vyjadruje pojem bytová kategória? Aké druhy nájomných zmlúv existujú? Čo je nájomné, čo predstavujú prevádzkové náklady? Aké výdavky má domová správa? Kedy sa mám obrátiť na domovú správu? Čo znamená „kaucia“, „odstupné“, „poplatok maklérovi“? Kedy možno nájomnú zmluvu vypovedať? Čo je uvedené v domovom poriadku? Separovaný odpad – ako to funguje? Na koho sa možno obrátiť, keď mám právne otázky týkajúce sa nájomného vzťahu?

StartWien – Pracovný svet

Čo je Komora robotníkov a zamestnancov (Arbeiterkammer - AK) a čím sa zaoberá? AK má v Rakúsku viac ako 3 milióny členov, v samotnej Viedni je to 800 000. AK poskytuje bezplatné poradenstvo vo všetkých dôležitých otázkach (pracovné právo, sociálne poistenie a veľa ďalších).
Poskytuje finančnú podporu, ako napríklad „Vzdelávací poukaz AK - AK Bildungsgutschein“ (100 eur ročne).
V tomto module získate informácie o pracovnom práve (Čo robiť v prípade výpovede? Čo je „prepustenie“? Koľko dovolenky mám?), o podpore v nezamestnanosti a podpore v núdzi (Kedy mi vzniká nárok? Ako dlho možno poberať peniaze? Je povinné navštevovať kurz ďalšieho vzdelávania?) a o sociálnom poistení (Čo je to úrazové poistenie? Kedy dostanem dôchodok? Aký vysoký je dôchodok? Čo je „Normatív vyrovnávacieho príplatku“?). To sú všetko dôležité súčasti rakúskeho pracovného prostredia. Tieto informácie potrebujú všetci, ktorí v Rakúsku pracujú alebo chcú pracovať.
Samozrejme máte aj možnosť klásť otázky. V prípade veľmi zložitých otázok sa uskutoční osobné stretnutie v Komore robotníkov a zamestnancov.

StartWien – zakladanie podniku

Informácia Hospodárskej agentúry Viedeň k zakladaniu podniku
Ak chcete vo Viedni založiť podnik, obdržíte v Hospodárskej agentúre Viedeň informáciu a oporu. Tam nájdete styčné pracovisko „Migrant Enterprises“, ktoré ponúka poradenstvo vo Vašom materinskom jazyku. Dostanete hodnotné informácie k zakladaniu podniku a k otázkam financovania, radu ohľadne styku s organizáciami a úradmi ako aj zoznam výhodných kancelárskych plôch. Po prvom osobnom poradenskom rozhovore máte okrem toho možnosť navštevovať viacjazyčné workshopy k relevantným podnikovým témam ako je vedenie účnovníctva, dane alebo marketing. Žiadame Vás, aby ste si termín prvého individuálneho poradenstva dohodli priamo s Migrant Enterprises na tel. čísle 01/25200713 alebo e-mailom migrant.enterprises@wirtschaftsagentur.at. Poradenstvo je poskytované len v dohodnutom termíne!