Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Fixarea întrevederii pentru startcoaching şi informaţii despre orarele cursurilor de limba germană şi ale modulelor informative: Tel. 01/90 500 36 – 01 sau 04

Modulele informative

Modulele informative sunt programe informative referitoare la diferite teme, care au scopul să vă puteţi orienta mai repede şi mai bine în Viena. Modulele sunt conduse de experţi/experte într-o limbă preferată de dv. Dv. puteţi să folosiţi aceste programe şi pentru a pune întrebări.

La încheierea programelor frecventate de dv. veţi primi o ştampilă pe un bon pentru limbă şi în paşaportul dv. de formare. Cu această ştampilă începe valabilitatea bonului şi dv. puteţi să-l folosiţi la una dintre instituţiile certificate pentru organizarea cursurilor.

Sunteţi rugat(ă) să aduceţi la fiecare program paşaportul vienez de formare!
Vă rugăm nu uitaţi să solicitaţi la terminarea fiecărui modul confirmarea participării dv. în paşaportul dv. de formare!

Dacă vreţi să ştiţi când vor avea loc următoarele programe, sunteţi rugat(ă) să sunaţi la numărul de telefon 01/90 500 36. Orarele se găsesc de asemenea şi pe Internet: www.startwien.at

Temele modulelor


 

StartWien – profesie

Prima îndrumare pentru profesie la waff
Dacă dv. doriţi să lucraţi în Austria, vă recomandăm prima îndrumare pentru profesie la waff.
Acolo vi se oferă o primă consultaţie referitoare la integrarea dv. în piaţa muncii în limba dv. maternă şi alte informaţii valoroase. Colaboratorii/Colaboratoarele waff-ului discută împreună cu dv. calificările dv., activităţile dv. profesionale desfăşurate până acum precum şi dorinţele dv.
Dv. veţi primi prin poştă o foaie cu datele dv. traduse în limba germană, cu care ar fi bine să vă prezentaţi la prima dv. întrevedere la Serviciul Pieţei Muncii. Această foaie va fi de un mare ajutor pentru dv. şi consilierul/consiliera dv. la prima întâlnire la Serviciul Pieţei Muncii.

StartWien – echivalarea calificărilor

Consultaţii individuale la serviciul consultativ pentru echivalare şi formare continuă
Dv. aţi exercitat în ţara dv. de origine o profesie, aţi absolvit o pregătire profesională, o şcoală sau studii superioare şi doriţi să vă informaţi despre posibilităţile echivalării calificării dv. obţinute în străinătate.
Dv. veţi fi informat(ă) la serviciul consultativ pentru echivalare şi formare continuă într-o convorbire personală în legătură cu toate problemele. Pentru faptul că în acest caz este vorba de o consultaţie individuală, vă rugăm să solicitaţi direct o întrevedere cu serviciul consultativ pentru echivalare şi formare continuă (centru de competenţe) la numărul de telefon 01/58 58 019.
Consultaţia se face numai după stabilirea telefonică a unui termen!

StartWien – convieţuire

În acest modul veţi avea posibilitatea să vă întreţineţi cu un co-cetăţean/o co-cetăţeancă, care
a imigrat şi el/ea odată în Viena şi care trăieşte deja de mult timp aici, într-o atmosferă relaxată şi în limba dv. maternă despre primele lui/ei experienţe şi observaţii în Viena. Aici aveţi posibilitatea să schimbaţi cu alţii impresiile dv. personale despre Viena şi locuitorii ei. În acest caz dv. veţi primi informaţii valoroase şi sfaturi practice pentru depăşirea tuturor situaţiilor grele din viaţa dv. cotidiană în Viena.
Acest modul vrea să fie o contribuţie pentru ca ‚noua’ dv. viaţă în acest oraş să poată fi începută cu mai puţin stres.

StartWien – sănătate

Aici se dau răspunsuri la întrebări importante referitoare la domeniul sănătăţii: În ce condiţii sunt asigurat(ă)? Ce este un E-card? Există în Viena medici care vorbesc limba mea? Ce trebuie să fac, dacă sunt însărcinată? Ce este un paşaport mamă-copil? Care vaccine sunt importante? Unde pot să mă adresez, dacă mă îmbolnăvesc la sfârşitul săptămânii sau noaptea? Ce pot să fac, dacă copilul meu s-a rănit? Care numere de telefon importante ar trebui să le cunosc pentru cazuri de urgenţă? În ce condiţii chem salvarea? În ce cazuri mă duc la dispensarul spitalului? Ce servicii medicale trebuie să le plătesc şi dacă sunt asigurat(ă)? Ce oferte există în oraş în domeniul sănătăţii?

StartWien – formare

Aici dv. puteţi să obţineţi informaţii importante pentru şcolarizarea copilului dv.: Unde pot lăsa
copilul meu mai mic de trei ani să fie îngrijit bine când merg la lucru? La ce vârstă poate copilul meu să înceapă să meargă la grădiniţă? Ce grădiniţe există în Viena? Unde îl pot înscrie? Cât trebuie să plătesc pentru îngrijirea copilului? Ce este şcoala pregătitoare? La ce vârstă şi câţi ani este în
Austria şcolarizarea obligatorie? Cum funcţionează înscrierea la şcoală? Copilul meu are vârsta de şcolarizare obligatorie şi vine la Viena în timpul anului şcolar. Ce trebuie să fac? Ce posibilităţi de sprijinire există pentru copilul meu la învăţarea limbii germane? Ce ar fi bine să ştiu despre funcţio-narea şcolilor în Viena în general? Ce tipuri de şcoală există? Ce posibilităţi de subvenţionare financiară există pentru copii în grădiniţe şi la şcoală? Cu pot să aflu mai multe detalii în legătură cu anumite probleme? Ce oferte există în Viena pentru părinţi cu copii supuşi şcolarităţii obligatorie?

StartWien – locuinţa

În acest modul primiţi informaţii legate de locuinţă în limba dv. maternă:
La ce trebuie să mă gândesc, când caut o locuinţă? Unde pot să caut locuinţe? Ce fel de locuinţe există (închiriate, construite în sistem cooperativist, proprietate personală)? Ce se înţelege prin categoriile locuinţelor? Ce feluri de contracte de închiriere există? Ce înseamnă chirie, ce se înţelege prin cheltuieli de întreţinere? Ce funcţii are administraţia imobilului? Când trebuie să mă adresez la administraţia imobilului? Ce înseamnă "cauţiune", "indemnizaţie", "taxă pentru intermediere"? În ce condiţii poate contractul meu de închiriere să fie denunţat? Ce cuprinde regulamentul interior al imobilului? Separarea deşeurilor – cum se face acest lucru? Unde mă pot adresa referitor la întrebări legate de închiriere?

StartWien – lumea muncii

Ce este AK (Camera Muncii) şi ce face? Camera Muncii are mai mult de 3 milioane de membri în Austria şi 800.000 în Viena. Ea oferă consultaţii gratuite în toate problemele importante (dreptul muncii, asigurarea socială şi multe alte lucruri).
Există şi subvenţionări financiare, ca de ex. „bonul valoric AK de formare“ (100 de euro pe an).
În acest modul dv. obţineţi informaţii despre dreptul muncii: Ce fac dacă sunt concediat(ă)? Ce înseamnă/presupune concedierea? Câte zile de concediu am?, despre subvenția de şomaj şi asistenţa de urgenţă: Când am dreptul la ele? Cât timp pot să primesc bani? Trebuie să fac un curs de formare continuă? şi despre asigurarea socială: Ce înseamnă "asigurare împotriva accidentelor"? Când primesc pensie?
La ce valoare se va ridica pensia mea? Ce înseamnă "valoare de referinţă pentru adausul de compensare"?). Toate aceste aspecte sunt foarte importante în lumea muncii din Austria. Toţi cei care lucrează sau care vor să lucreze în Austria au nevoie de aceste informaţii.
Desigur se pot pune şi întrebări. În caz de probleme foarte complexe se stabileşte o întrevedere personală la AK.

StartWien – Înfiinţarea unei întreprinderi/firme

Informaţii despre înfiinţarea unei întreprinderi la Agenţia Economică Viena

La Agenţia Economică Viena primiţi informaţii şi sprijin, dacă doriţi să înfiinţaţi în Viena o firmă/întreprindere. Aici se află şi serviciul de contact „Migrant Enterprises“, care vă oferă consultaţii în limba dv. maternă despre înfiinţarea unei întreprinderi şi soluții de finanţare, sprijin în relaţiile cu instituții şi autorităţi precum şi o privire generală asupra spațiilor comerciale la un preţ rezonabil. În afară de aceasta, aveţi posibilitatea ca, după o primă consultaţie personală, să participaţi la câteva workshop-uri - în mai multe limbi - despre teme relevante pentru o întreprindere, ca de exemplu: contabilitate, impozite şi marketing. Pentru prima consultaţie individuală vă rugăm să stabiliţi o programare direct cu Migrant Enterprises la numărul de telefon 01/ 25200713 sau prin e-mail migrant.enterprises@wirtschaftsagentur.at. Consultaţia va avea loc doar după stabilirea unei programări in prealabil!