Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Ugovaranje termina za „Startcoaching“ i obavijesti o terminima za tečajeve njemačkog i info-module: Tel: 01/90 500 36 - 02

Partneri u projektu „Bečka obrazovna putovnica“

Magistratski odjel 17 – Pitanja integracije i diverziteta (MA 17)

MA 17 je u okviru bečke gradske uprave nadležno za mjere i projekte koji potiču ravnopravnost i jednakost šansi za doseljenice i doseljenike. Ovaj odjel nastoji i da međusobni odnosi svih stanovnika Beča budu što bolji.

Pored subvencioniranja tečajeva njemačkoga jezika i mjera diverziteta MA 17 podupire i projekte koji se bave savjetovanjem, potporom i osposobljavanjem migrantica i migranata, jačanjem njihovog sudjelovanja u društvenom životu i poticanjem interkulturalne senzibilnosti i kompetencije. Posebno težište rada odjela jest povezivanje i redovna komunikacija s organizacijama i udrugama doseljenika.


Kontakt:
Adresse: 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3
Telefonnummer: 01/4000 81510
E-mail Adresse: post@ma17.wien.gv.at
Homepage: www.integration.wien.at

“Bečka obrazovna putovnica” (Wiener Bildungspass) koja je financirana sredstvima MA 17 predstavlja vašeg pratitelja prigodom zapošljavanja i obrazovanja u gradu.

Magistratsko odeljenje 35 – Služba za doseljenike i državljanstvo (MA 35)

MA 35 je nadležno za useljavanje stranaca i sva pitanja oko austrijskog državljanstva. Ukoliko imate pitanja u vezi sa boravkom, obratite se MA 35.


Kontakt:
Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 91, Block C
Telefonnummer: 01/4000 3535
E-mail Adresse: service@ma35.wien.gv.at
Homepage: www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung/

 

 

Bečki fond za podsticanje profesionalnog usavršavanja zaposlenih (waff)

waff je ustanova grada Beča koja se bavi aktivnom politikom radnog tržišta i zaposlenicima u Beču nudi informacije i savjetovanje o zanimanjima, te subvencionira njihovo daljnje profesionalno usavršavanje. Jedna od ponuda waff-a je i prvo savjetovanje o zapošljavanju. Riječ je o predavanju na materinskom jeziku u okviru kojeg možete saznati sve o svojim pravima, obvezama i šansama na radnom tržištu.

Obimne informacije o mogućnostima za zapošljavanje i rad posebno koriste novim doseljenicima koji već imaju slobodan pristup radnom tržištu kao i onima koji će tokom godinu dana verovatno dobiti pravo da slobodno rade. Predavanja se održavaju na albanskom, arapskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom, bugarskom, kineskom, nemačkom,

engleskom, jezicima farsi/hindi/punjabi, poljskom, španjolskom, ruskom, turskom, češkom, slovačkom i madžarskom jeziku. waff Vam uz to nudi i savetovanje i fi nansijsku pomoć za daljnje profesionalno usavršavanje. Obavestite se prilikom prvog razgovora sa saradnicima MA 17 o sledećim terminima na Vašem maternjem jeziku i učestvujte na nekom od predavanja! Ili zakažite lično termin kod nas:


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (rechts)
Telefonnummer: 01/217 48 555
E-mail Adresse: bbe@waff.at
Homepage: www.waff.at

waff Vam i posle prvog predavanja stoji na raspolaganju za savetovanje i finansijsku podršku prilikom daljnjeg obrazovanja i profesionalnog usavršavanja.

Perspektive - Savetovalište za priznavanje svedočanstava i daljnje obrazovanje (Centar za utvrđivanje kompetencija) Savetovalište za migrante i migrantkinje

Ovdje se možete obavijestiti o “pravilima igre” na austrijskom tržištu rada, o postojećim zanimanjima i zahtjevima za bavljenje njima, o razlikama između kvalifi kacija koje trebate u svojoj domovini i ovdje, o mogućnostima za (daljnje) obrazovanje i vrstama fi nancijske potpore u toj oblasti i o priznavanju/nostrifi kaciji škola i kvalifi kacija koje ste stekli u inozemstvu.

Nudi vam se savjetovanje o zanimanjima, obrazovanju i daljnjem usavršavanju, kao i konkretna potpora kod nalaženja odgovarajućih obrazovnih ponuda i tijekom postupka priznavanja.

Savjetovanje se obavlja na njemačkom, bosanskom, hrvatskom, srpskom, kineskom, engleskom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovačkom, španjolskom, arapski, perzijski I češkom.


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (lijevo od lifta)
Telefonnummer: 01/58 58 019
E-mail Adresse: kompetenzzentrum@migrant.at
Homepage: www.migrant.at

Zavod za zapošljavanje (AMS)

Zavod za zapošljavanje ili skraćeno AMS je vodeće austrijsko poduzeće za pružanje usluga na tržištu rada. Zavod posreduje radnu snagu za otvorena radna mjesta i pruža potporu nezaposlenima i tvrtkama. Nude se savjetovanje, obavijesti, mjere (pre)kvalifikacije i financijska potpora.

Čim steknete pravo na zapošljavanje i poželite naći radno mjesto trebate prijaviti nadležnoj podružnici AMS (prema kotaru u kojem stanujete) kao osoba koja traži posao.

Od ponedjeljka do četvrtka 7:30 do 16:00 sati
Petkom 7:30 do 15:30 sati


Kontakt:
Telefonnummer: 01/878 71
E-mail Adresse: ams.servicelinewien@ams.at
Homepage: www.ams.at/wien

AK Wien/Radnička komora Beč

Radnička komora Beč (Arbeiterkammer Wien- AK) ima 800.000 članova u koje spadaju svi zaposleni namještenici/službenici i radnici kao i stalni slobodni suradnici. Komora zastupa profesionalne, ekonomske, društvene i kulturne interese svojih članova. Oni dobivaju besplatno savjetovanje i zastupanje u slučaju pravnih sporova u oblasti radnog i socijalnog prava, kao i u mnogim drugim oblastima. AK svojim obrazovnim čekom nudi i financijsku potporu prilikom daljnjeg profesionalnog usavršavanja. RK Beč pored svoje centrale u Prinz-Eugen-Str. 20-22 u 4. becirku ima i svoja savjetovališta u Ottakringu, Floridsdorfu i Liesingu.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/50165 - 0
Homepage: www.wien.arbeiterkammer.at

Bečka gospodarska komora - WKO

Bečka gospodarska komora (Wirtschaftskammer Wien) je zakonsko predstavništvo 110.000 bečkih poduzetnika i poduzeća koje svojim članovima nudi brojne servisne usluge u svim značajnim tematskim oblastima: od savjetovanja kod osnivanja tvrtke i pravnog savjetovanja o pitanjima socijalnog osiguranja pa do potpore u stvaranju kontakata i umrežavanju. Gospodarska komora posjeduje i vlastite ustanove za obrazovanje i daljnje usavršavanje koje svake godine posjeti preko 70.000 samostalnih poduzetnika, zaposlenih i naučnika, što Komoru čini i jednom od najvećih obrazovnih ustanova u Austriji. Bečka gospodarska komora zato ne predstavlja samo kompetentnog sugovornika za poduzetnike i osnivače tvrtki, već i za sve one koje zanimaju najbrojnije i najsveobuhvatnije ponude za obrazovanje I daljnje usavršavanje u Austriji. Posjetite nas u internetu i informirajte se o servisnim uslugama koje nudimo.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/514 50 1050
Homepage: www.gruenderservice.net
Homepage: www.biwi.at
Homepage: www.wifi.at

Gospodarska Agencija (Wirtschaftsagentur Wien)

Bečka gospodarska agencija preko 30 godina aktivno doprinosi razvitku gospodarstva u gradu. Agencija je prva adresa za austrijske i međunarodne tvrtke i nudi novčane subvencije, nekretnine, savjetovanje po mjeri i potporu prigodom naseljavanja poduzeća. Za poduzetnike stranoga podrijetla Bečka gospodarska agencija osnovala je posebnu ustanovu pod imenom Migrant Enterprises koja nudi obavijesti i savjetovanje na raznim jezicima. Sve usluge Agencije su besplatne.


Interface Beč

Interface Beč je d.o.o grada Beča od općeg društvenog značaja koja subvencionira integraciju djece, mladeži i odraslih osoba doseljeničkog porijekla u austrijsko društvo. Boljem zajedničkom životu ova ustanova pomaže ponudama u oblasti obrazovanja, informiranja i savjetovanja s ciljem poboljšavanja osnovnih i ključnih kompetencija i jačanja sposobnosti i spremnosti za ravnopravnu participaciju.

Ponude: obrazovanje mladih, projekti za djecu i roditelje, potpora za osobe s priznatim izbjegličkim statusom i one koji ga nemaju, ali se nemaju gdje vratiti, njemački jezik i uključivanje u radno tržište.

Informacije o ponudama tečajeva i savjetovanja naći ćete pod: www.interface-wien.at


Kontakt:
Adresse: 1040 Wien, Paulanergasse 3/1
Telefonnummer: +43 1 524 50 15 0
E-mail Adresse: info@interface-wien.at
Homepage: www.interface-wien.at

Die Wiener Volkshochschulen

Udruga bečkih narodnih sveučilišta (VHS) je najveća ustanova za obrazovanje odraslih u Austriji i ima svoje filijale u cijelom Beču. Zadatak joj je omogućiti lak pristup obrazovanju svim ljudima. Zato tečajeve i predavanja mogu posjećivati svi, neovisno o postojećem obrazovanju, društvenom položaju i porijeklu. Godišnje se održava preko 20.000 tečajeva, radionica i predavanja iz sljedećih oblasti: jezici, tečajevi za završavanje škola i osnovno obrazovanje, privreda i ličnost, kompjuteri i multi-medija, tehnika, priroda i životna okolina, umjetnost i kultura, politika i društvo, zdravlje i kretanje, djeca i roditelji.

Informacije o našim ponudama naći ćete pod: www.vhs.at


Kontakt:
Adresse: Die Wiener Volkshochschulen GmbH - 1090 Wien, Lustkandlgasse 50
Telefonnummer: 01-893 00 83
E-mail Adresse: info@vhs.at
Homepage: www.vhs.at