Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.

Dohoda termínu, startcoaching a informace o termínu kurzy němčiny a informační moduly: tel: 01/90 500 36 – 01 oder 04

Partneři Vídeňského vzdělávacího pasu

MA 17 – záležitosti integrace a diverzity

Magistrátní oddělení MA 17 má ve vídeňské městské správě za úkol iniciovat opatření a provádět projekty, které podporují rovnoprávné postavení a rovnost šancí pro migranty. Snaží se obyvatelům Vídně pomáhat najít optimální možnosti komunikace a soužití.

Kromě výuky jazyka a opatření z oblasti diverzity MA 17 podporuje projekty týkající se poradenství, doprovodu a zplnomocnění migrantů, posilování jejich účasti na společenském životě a povzbuzování mezikulturní senzibility a kompetence. Speciálním těžiskem oddělení je propojení a pravidelná komunikace s různými migrantskými organizacemi a spolky.


Kontakt:
Adresse: 1080 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3
Telefonnummer: 01/4000 81510
E-mail Adresse: post@ma17.wien.gv.at
Homepage: www.integration.wien.at

Vídeňský vzdělávací pas – subvencován z prostředků MA 17 – je Vaším průvodcem světem práce a vzdělání v našem městě.

MA 35 - imigrace a státní příslušnost

Magistrátní oddělení MA 35 je zodpovědné za imigraci a za všechny záležitosti v souvislosti s rakouským občanstvím. Máte-li otázky k pobytu, obraťte se prosím na magistrátní oddělení MA 35.


Kontakt:
Adresse: 1200 Wien, Dresdner Straße 91, Block C
Telefonnummer: 01/4000 3535
E-mail Adresse: service@ma35.wien.gv.at
Homepage: www.wien.gv.at/verwaltung/einwanderung/

waff – Vídeňský fond na podporu pracujících

waff je institucí Města Vídně pro aktivní politiku trhu práce, která pracujícím ve Vídni dává k dispozici profesní informace a poradenství a podporuje další profesní vzdělávání. waff rovněž nabízí prvotní profesní informace formou informačních akcí ve Vaší mateřštině, při které se dozvíte vše o svých právech, povinnostech a šancích na rakouském trhu práce.

Tyto rozsáhlé základní informace jsou zvláště užitečné pro nově příchozí osoby, které mají volný přístup na trh práce anebo jej během jednoho roku s největší pravděpodobností získají. Profesní informace jsou nabízeny v jazycích albánština, arabština, bosenština/chorvatština/srbština, bulharština, čínština, němčina, angličtina, fársí, hindština/paňdžábština, polština, španělština, rumunština, ruština, turečtina, čeština/slovenština a maďarština.

Informujte se u Startcoachingu magistrátního oddělení MA 17 o dalších termínech ve Vašem jazyce a účastněte se prvotní profesní informační akce ve waff!


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (rechts)
Telefonnummer: 01/217 48 555
E-mail Adresse: bbe@waff.at
Homepage: www.waff.at

waff je Vám k dispozici také poté, co jste se zúčastnili profesní informační akce v oblasti profesního poradenství a budete-li mít otázky k možnostem finanční podpory profesní kvalifikace anebo dalšího profesního vzdělání.

Poradenské centrum pro migranty Perspektiva – úřad pro uznávání dosaženého vzdělání a dalšího vzdělávání

Úřad pro uznání dosaženého vzdělání a dalšího vzdělávání Poradenské centrum pro migranty

Zde se můžete informovat o „pravidlech hry“ na rakouském trhu práce, o profesních oblastech a profesích, které se odlišují od kvalifikačních profilů země, ze které přicházíte, o možnostech (dalšího) vzdělání a subvencí na vzdělání, o uznání/nostrifikaci doma získaných kvalifikací

Dostane se Vám profesního poradenství, poradenství v oblasti kvalifikace a dalšího vzdělávání a bude Vám poskytnut doprovod při získávání kvalifikace a dalším vzdělávání či v procesu nostrifikace dosaženého vzdělání.

Poradenství je nabízeno německy, bosensky/chorvatsky/srbsky, arabsky, čínsky, anglicky, francouzsky, persky, polsky, portugalsky, rusky a španělsky.


Kontakt:
Adresse: 1020 Wien, Nordbahnstraße 36/Stiege 1/3. Stock (vom Lift links)
Telefonnummer: 01/58 58 019
E-mail Adresse: kompetenzzentrum@migrant.at
Homepage: www.migrant.at

AMS – Servis pro trh práce

Servis pro trh práce (Arbeitsmarktservice, AMS) je vedoucí organizací poskytující služby na trhu práce v Rakousku. Zprostředkovává pracovníky na volná místa a formou poradenství, informací, kvalifikačních opatření pomáhá těm, kteří práci hledají i podnikům. AMS rovněž poskytuje finanční podpory.

Jakmile budete oprávněni k výkonu zaměstnání, můžete se přihlásit u pobočky Servisu pro trh práce (AMS), příslušné pro Váš obvod, jakožto osoba hledající zaměstnání.

pondělí až čtvrtek 7:30 až 16:00 hodin
pátek 7:30 až 15:30 hodin


Kontakt:
Telefonnummer: 01/878 71
E-mail Adresse: ams.servicelinewien@ams.at
Homepage: www.ams.at/wien

AK - Komora pracujících Vídeň

Komora pracujících Vídeň (Arbeiterkammer Wien, AK) má ve Vídni přibližně 800.000 členů – všichni příslušníci dělnických, technicko-hospodářských profesí a nezávislí pracovníci na smlouvu jsou ve Vídni členy Komory pracujících. Komora zastupuje profesní, ekonomické, sociální a kulturní zájmy svých členů, kterým se může dostat bezplatného poradenství a zastoupení v oblasti pracovně a sociálně-právních problémů i v případě jiných otázek. Komora pracujících navíc rovněž formou vzdělávacího šeku nabízí finanční podporu pro další profesní vzdělávání. Komora pracujících Vídeň má kromě centrály v Prinz Eugen Str. 20-22 ve 4. obvodě také pobočky v Ottakringu, Floridsdorfu a Liesingu.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/50165 - 0
Homepage: www.wien.arbeiterkammer.at

WKO Wien – Hospodářská komora Vídeň

Hospodářská komora Vídeň je zákonným zastoupením více než 110.000 vídeňských podniků a firem a nabízí svým členům rozsáhlé servisní služby ve všech důležitých tematických oblastech: od poradenství z oblasti zakládání firem a právního poradenství přes otázky sociálního zajištění až po podporu při budování kooperací a sítí. Četná vzdělávací zařízení a instituce dalšího vzdělávání Komory každý rok navštěvuje více než 70.000 osob samostatně výdělečně činných, zaměstnanců i učňů, což z ní činí jednu z největších vzdělávacích institucí v Rakousku. Hospodářská komora je tedy nejen kompetentním kontaktním místem pro podnikatele a zakladatele, ale i pro všechny, kdo chtějí využít komplexní nabídku na získávání kvalifikace a dalšího vzdělání. Navštivte nás na naší webové stránce a informujte se o našich službách.


Kontakt:
Telefonnummer: 01/514 50 1050
Homepage: www.gruenderservice.net
Homepage: www.biwi.at
Homepage: www.wifi.at

Agentura Wirtschaftsagentur Wien – Wirtschaftsagentur Wien

Agentura Wirtschaftsagentur Wien již 30 let aktivně podporuje vývoj ekonomické lokality, kterou Vídeň představuje. Wirtschaftsagentur Wien jakožto první kontaktní místo pro národní i mezinárodní podniky nabízí monetární podporu, nemovitosti, na míru střižené poradenství a aktivity spojené s osídlováním. Pro podnikatele migranty zde existuje vlastní instituce, Migrant Enterprises, která nabízí vícejazyčné informace a poradenství. Všechny služby této agentury jsou bezplatné.

 


Interface Wien

Interface Wien je veřejně prospěšná společnost s ručeným omezením a podporuje celospolečenskou integraci dětí, mladistvích a dospělých s migračním püvodem.
Se vzdělávací, informační a poradenskou činností přispívá k dobrému spolužití všech ve Vídni.

Nabídky společnosti Interface Wien jsou: vzdělávací program pro mladistvé, děti a rodiče, začáteční podpora osobám, kterým byl udělen asyl a osobám postaveným pod ochranu, jazyková výuka a uplatnění na trhu práce.

Další informace o kursech a poradenské činnosti společnosti Interface Wien najdete na internetové adrese: www.interface-wien.at


Kontakt:
Adresse: 1040 Wien, Paulanergasse 3/1
Telefonnummer: +43 1 524 50 15 0
E-mail Adresse: info@interface-wien.at
Homepage: www.interface-wien.at

Die Wiener Volkshochschulen

„Die Wiener Volkshochschulen“ (VHS) jsou největším vzdělávacím zařízením pro dospělé v Rakousku a rozšířené i po celé Vídni. Jeho úkolem je všem lidem snadno zpřístupnit vzdělání. Proto je možno navštěvovat nabídky tohoto zařízení nezávisle na dosavadním vzdělání, sociálním postavení a püvodu. Ročně je k dispozici přes 20.000 kursü a workshopü z rüzných oborü: jazyky, základní i vyšší školní vzdělání, osobnost, ekonomika, technika, počítače a multimédia, příroda a prostředí, umění a kultura, politika a společnost, zdraví a pohyb, děti a rodiče.

Informace o našich kursech najdete na webové adrese: www.vhs.at


Kontakt:
Adresse: Die Wiener Volkshochschulen GmbH - 1090 Wien, Lustkandlgasse 50
Telefonnummer: +43 01-893 00 83
E-mail Adresse: info@vhs.at
Homepage: www.vhs.at