Startwien logo

willkommen in wien!

Die Stadt Wien hat mit ihrer Abteilung für Integration und Diversität (MA 17) ein umfangreiches, vielfältiges Paket für Sie geschnürt, um Sie bei Ihrem Einstieg in Wien zu unterstützen. Machen Sie davon Gebrauch! Wir freuen uns auf Sie.


Записване на час за «стартова» консултация и информация за програмата на курсовете по немски и информационните модули: Teл.: 01/90 500 36 – 01 или 04

Koнтакт

Курсове по немски език

Информация за изучаването на немски език и формите на финансиране (ваучъри за езиков курс във Виена) ще получите при всяка организация, която има сертификат от отдел 17 на Магистрата за правоспособност да провежда курсове по немски. За адреси и телефони за контакт вижте списъка на езиковите школи.
Други адреси за контакт ще намерите при партньорите-участници в инициативата за Виенски образователен паспорт

Записване на час за «стартова» консултация

Записване на час за «стартова» консултация
Информация за програмата на курсовете по немски и информационните модули


Telefonnummer: 01/90 500 36 – 01 oder 02
Homepage: www.startwien.at

Признаване и нострификация на придобити в чужбина квалификации

Център за консултация по въпроси на признаване и повишаване на квалификацията «Перспектива»


Първа професионална информация

waff - Виенски фонд за подпомагане на работещите


Information zur Unternehmensgründung bei der Wirtschaftsagentur Wien

Wirtschaftsagentur Wien